VOLEJTE: 608 608 608
PIŠTE: info@smerovetabule.cz

HISTORIE

28 let děláme venkovní reklamu – využijte naše zkušenosti:

1991 – náš právní předchůdce fyzická osoba Peter Ralbovský – INFO postavil 31.5.1991 první billboard ve Zlíně a v průběhu 2 let vybudoval v té době největší síť billboardů na Moravě.

1993 – podíleli jsme se na vzniku a založení Asociace venkovní reklamy v České republice. Tato se zapsala do historie vytvořením prvních všeobecných obchodních podmínek na billboardovém trhu v ČR. Náš tehdejší jednatel Peter Ralbovský, zastával celkem tři roky funkci prezidenta této asociace. K 31.12.1993 jsme se transformovali na právnickou osobu INFO s.r.o.

1995 – spoluzakládali jsme PSVR – Pracovní společenství venkovní reklamy, které sdružilo největší plakátovací společnosti a provedlo první měření kvality cca 10.000 kusů billboardů v ČR.

1996 – stali jsme se členy FEPE International – Evropské Asociace venkovní reklamy.

1998 – vznikem společnosti Český okruh 98, s.r.o. jsme vytvořili v té době největší billboardovou společnost v ČR v počtu 3.000 kusů nosičů.

2000 – vyvinuta a postavena vysoce kvalitní a zcela jedinečná síť vertikálních billboardů s názvem MediUp. Jednalo se o první 100% osvětlenou síť reklamních panelů v ČR.

2003 – rozdělení společnosti na dvě nástupnické organizace. Cílem tohoto rozdělení bylo odprodání části našich aktivit spojených s velkoplošnou reklamou (celkem 2000 billboardů) a věnovat se jiným reklamním nosičům (MediUpy – billboardy nastojato, bigboardy a směrové tabule).

2008 – specializace na orientačně – navigační systémy se zaměřením na produkt Směrové Tabule pro navigaci na území hl. m. Prahy. Současně jsme do března 2009 odprodali všechny ostatní reklamní nosiče.

2010 – po dvouletém tvrdé práci jsme dosáhli počtu 1.000 kusů instalovaných navigačních zařízení pro naše klienty.

2011 – přejmenování naší společnosti na SmeroveTabule.cz, a.s. podle našeho hlavního produktu. Nový název společnosti vyjadřuje naši specializaci  na navigační reklamu se zaměřením na směrové tabule.  Naším cílem je být číslo 1 v tomto segmentu služeb v Praze.

2012 – spuštění nového webu www.smerovetabule.cz s unikátní interaktivní mapou směrových tabulí v Praze. Mapa umožňuje zájemcům si  v ON-LINE režimu vybrat vhodné směrníky, uložit návrh navigační reklamy, na jeden klik je poptat, nebo  rovnou si do svého počítače poslat graficky zpracovaný dokument s mapou dané části Prahy a fotkami vybraných pozic.

2017 – změna právní formy společnosti na společnost s ručením omezeným od 1.7.2017

2018 – novým majitelem společnosti SMEROVE TABULE.CZ s.r.o. se stává EH Media s.r.o. Tímto získává naše společnost přístup k unikátnímu know-how v oblasti měření kvality outdoorových ploch v ČR i k následnému plánování a vyhodnocování outdoorových kampaní.

Děkujeme za Vaši důvěru.

 

Za  náš tým

Ing. Jan Eisenreich