VOLEJTE: 608 608 608
PIŠTE: info@smerovetabule.cz

JSME ČESKÁ FIRMA S TRADICÍ:

0
let na trhu
.
0
povolených pozic směrových tabulí v Praze
0
navigačních kampaní v Praze od roku 2004
0
let záruka na směrové tabule

Je Vaše navigační reklama skutečně funkční?

Jak funguje lidské oko a jak vyhodnocuje mozek zrakové podněty? Aby navigační tabule vůbec fungovala, musejí se na podvědomé úrovni v hlavě člověka odehrát následující procesy:

1. pravidlo – zorný úhel řidiče při dané rychlosti (k procesu zaregistrování tabule)

Zorné pole je část prostoru, které je lidské oko schopno zachytit. Teoreticky se dělí na:

  • centrální vidění,
  • jasné vidění,
  • periferní vidění.

Průměrně člověk registruje 4 – 8 vzájemně nesouvisejících objektů (auta, tabule chodci,…) během jedné zrakové fixace.

 

V praxi se v jednotlivých oblastech zorného pole nacházejí následující druhy navigačních tabulí:

  • centrální vidění - dopravní značky, směrové tabule a tabule horizont (viz obrázek níže)
  • jasné vidění – většina ostatních navigačních tabulí a reklam
  • periferní vidění – řidič tyto tabule nezaregistruje (a vy „vyhazujete“ peníze)

2. pravidlo – jednotnost, přehlednost a tvar tabulky (k procesu identifikace)

Platí princip apercepce – vnímání na základě zkušenosti (objekt, který jsme viděli už dřív, rychleji poznáme). Je proto důležité, aby navigační reklama byla sestavena z prvků jednotného a přehledného systému navigační reklamy v daném městě.

Dále platí, že vnímání člověka je silně konzervativní, v podvědomí hledám něco, co se nejvíc podobá dopravním značkám (jako v pohádce – bloudím v lese a hledám světélko). Nejvhodnější tvar pro navigační reklamu je, dle zvyklostí dopravních značek, obdélník naležato.

3. pravidlo – barevnost a kontrast (k procesu pochopení)

Pro pochopení informace na navigační tabuli je důležitá intenzita a jas světelného signálu, který odráží tabule a dopadá do oka pozorovatele. Každá barva má jiný koeficient odrazu.

Koeficient odrazu je údaj ukazující, jaká část světelného proudu dopadajícího na povrch tělesa, je od něho odrážena v závislosti na barvě povrchu (bílá 0,90 až černá 0,07).

Velikost kontrastu je rozdíl jasu předmětu a pozadí.

Převedeno do lidské řeči: je důležitý kontrast mezi pozadím a tabulkou, a dále kontrast mezi podkladem tabulky a písmem/obrázkem na ní.

Doporučení: oproti světlému pozadí (obloha) použít jednobarevný, ale ne bílý nebo bleděmodrý podklad, a na něm kontrastní písmo/obrázek dle firemních barev.

4. pravidlo – obrazová informace (k procesu pochopení)

Když řeknete slon, představíte si obraz slona a ne slovo o čtyřech písmenkách, člověk podvědomě vnímá obrázky (piktogramy i všeobecně známa loga) rychleji a lépe než textové řetězce. Pokud to jde, použijte obrazovou informaci.

5. pravidlo – písmo (font a velikost) a množství textu (k procesu pochopení)

Rychlost jízdy a vzdálenost od tabule limitují čitelnost textové informace. Jednodušší font písma, čím větší písmena a menší množství textu, tím lépe a rychleji lidský mozek pochopí textovou informaci.

Doporučení: jednoduchý bezpatkový font, velká písmena, 1 nebo 2 řádky, ideálně 1 – 2 slova, maximálně 4 slova. Jaký by mohl být rozdíl v čitelnosti při nedodržení tohoto pravidla ukazuje následující obrázek:

Chci poslat 5 hlavních pravidel:

Závěr:

Za každé odchýlení od ideálního stavu u každé zásady „ztrácíte body“. Čím více bodů ztrácíte, tím méně je Vaše navigační reklama efektivní a účinná. Rádi Vám poradíme, jak uvedené zásady skloubit s Vaším logotypem. Nechcete přece plýtvat svými finančními prostředky?

Děkuji za Vaši pozornost,

Peter Ralbovský, (zdroj: Centrum dopravního výzkumu)